top of page

BEDRIFTER

Mer enn en arbeidsplass

Image by Copernico

ARBEIDSPLASSEN

For mange av oss er arbeidsplassen vårt andre hjem; der vi oppholder oss mest utenom våre faktiske hjem. Hjemme gir vi ofte interiøret en hel del tanke og omsorg. På arbeidsplassen har det dessverre lett for å bli nedprioritert og bærer ofte preg av lite omsorg; mye hvite vegger, ofte en del "hjemløst" rot omkring og kan føles mer stressende enn noe annet.

Omgivelsene våre påvirker i stor grad hvordan vi har det og hvor godt vi yter. Miljøet vi arbeider i kan fremme stress eller redusere stress. Det kan trigge frustrasjon og konflikt eller styrke det sosiale fellesskapet og profesjonelle samarbeid.

Biophilic Design på arbeidsplassen har også vist seg å redusere sykefravær og oppsigelser betydelig.

REDUSERE STRESS OG ØKE PRODUKTIVITET

I dag er stress en av hovedgrunnene for sykemeldinger på arbeidsplassen. Stress er også en av årsakene til økende statistikk på hjerte- og karsykdommer i samfunnet. 

Ved å skape et fysisk arbeidsmiljø som ivaretar de ansatte og er med på redusere stress vil bedriften oppnå mer tilfredshet, bedre samarbeid, mindre sykemeldinger og mer produktivitet. 

Når de ansatte i bedriften har det bra, går bedriften bedre. Hjulene må smøres.

Image by Domenico Loia
For bedrifter: Projects
bottom of page